Vyberte kategorii

Uživatel
  obchod@setta.cz   +420 601 389 956 Autorizovaný e-shop

Záruční podmínky SETTA

Záruční podmínky pro internetový obchod společnosti KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.


Záruční podmínky pro značku AIRFORCE
Záruční podmínky pro značku FABER


 

Záruční podmínky pro značku AIRFORCE

1. Na výrobky AIRFORCE je poskytována plná záruka v délce 24 měsíců. Poté bude poskytován dalších 36 měsíců bezplatný servis na veškeré části výrobků s výjimkou žárovek. Bezplatný servis se rovněž netýká vizuálních změn povrchových částí vzniklých užíváním.

2. Záruka plyne od data prodeje, podmínkou pro její poskytnutí je řádné a úplné vyplnění záručního listu prodejcem (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího).

3. Při mechanickém poškození výrobku dopravou nebo vzhledových vadách musí být reklamace uplatněna před instalací výrobku. Pokud je již výrobek instalován, předpokládá se, že k jeho poškození došlo během instalace nebo při jeho užívání.

4. Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list.

5. Záruka se nevztahuje na:

 • poškození vzniklá nesprávnou instalací, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k použití
 • poškození vzniklá živelnou událostí nebo poruchou v elektrické síti
 • poškození nerezového povrchu následkem jeho ošetření nevhodnými prostředky v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé mechanickým poškozením nebo hrubým zacházením
 • změny vzhledu vzniklé běžným používáním
 • defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje
 • spotřební díly nebo díly s omezenou dobou životnosti jako jsou syntetické tukové filtry, uhlíkové filtry, žárovky, baterie, pojistky, apod.

6. Pokud došlo k poruše výrobku takového rázu, že je znemožněno jeho řádné užívání, prodlužuje se doba záruky o dobu od nahlášení závady do uvedení výrobku do bezvadného stavu. Tyto údaje musí být zapsány v záručním listu a potvrzeny autorizovaným servisem.

7. Jakékoliv úpravy výrobku v záruční době musí být schváleny dodavatelem.

8. Reklamaci je možno uplatnit vyplněním formuláře na www.airforce.cz, e-mailem na adrese servis@airforce.cz, případně na telefonicky na centrálním dispečinku, tel. +420 601 389 956.

Nahoru

 

Záruční podmínky pro značku FABER

1. Na výrobky FABER je poskytována plná záruka v délce 24 měsíců. Po ukončení záruky bude poskytován další dalších 36 měsíců bezplatný servis k odstranění funkčních vad. V této době budou bezplatně odstraněny závady na výrobku způsobené vadou materiálu nebo vadou výroby.

2. Záruka plyne od data prodeje, podmínkou pro její poskytnutí je řádné a úplné vyplnění záručního listu prodejcem (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího).

3. Při mechanickém poškození výrobku dopravou nebo vzhledových vadách musí být reklamace uplatněna před instalací výrobku. Pokud je již výrobek instalován, předpokládá se, že k jeho poškození došlo během instalace nebo při jeho užívání.

4. Záruka se nevztahuje na:

 • poškození vzniklá nesprávnou instalací, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k použití
 • poškození vzniklá poruchou v elektrické síti nebo živelnou událostí
 • poškození nerezového povrchu následkem jeho ošetření nevhodnými prostředky v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé mechanickým poškozením nebo hrubým zacházením
 • změny vzhledu vzniklé běžným používáním
 • defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje
 • spotřební díly nebo díly s omezenou dobou životnosti jako jsou syntetické tukové filtry, uhlíkové filtry, žárovky, baterie, pojistky, apod.

5. Pokud došlo k poruše výrobku takového rázu, že je znemožněno jeho řádné užívání, prodlužuje se doba záruky o dobu od nahlášení závady do uvedení výrobku do bezvadného stavu. Tyto údaje musí být zapsány v záručním listu a doloženy opravním listem, který vystaví pracovník autorizovaného servisu.

6. Jakékoliv úpravy výrobku v záruční době musí být schváleny dodavatelem.

7. Reklamaci je možno uplatnit vyplněním formuláře na www.digestore-faber.cz, e-mailem na adrese servis@odsavacefaber.cz, případně na telefonicky na centrálním dispečinku, tel. +420 566 630 160.

Nahoru